1. Teostele esitatavad nõuded

1.1 Iga kunstnik võib oksjonile esitada kuni 3 teost.

1.2 Vastu võetakse teoseid kuni 40-aastastelt kunstnikelt.

1.3 Teoste tehnikale, meediumile ja teemale piiranguid ei ole.
Näitusepinna võimalusi arvestades ei võeta vastu teoseid, mille pikima külje mõõt ületab 2,2 meetrit ja lühema külje mõõt 1,5 meetrit.

1.4 Korraldajad eeldavad head kunstilist taset, teoste korralikku vormistamist, isikupärast käekirja, huvitavat ideed, värskust, originaalsust ja oksjoni tingimustest kinnipidamist.

1.5 Teos peab olema eksponeerimisvalmis ja sobivalt vormistatud. Vastu ei võeta paberil raamimata teoseid ning kapal vormistatud raamimata teoseid, kuna need on liiga õrnad ja oksjoni korraldajad ei suuda tagada selliste teoste säilimist. Kunstnik peab nägema ette võimalikke ohte ja arvestama teose vormistamisel, et teost eksponeeritakse ruumides, kus käib palju inimesi ning et ka teose ostja soovib investeerida kunsti, mis on püsiv ja hästi vormistatud.

1.6 Komisjoni poolt väljavalitud ja oksjonile toodavad teosed peavad olema signeeritud töö esi- või tagaküljelt või peab teosega olema kaasas teose autentsust kinnitav autori poolt allkirjastatud sertifikaat.

2. Teoste esitamine oksjonile

2.1 Teoste esitamine oksjonile toimub elektroonilise registreerimissüsteemi kaudu, mis asub aadressil www.noorkunst.ee.

2.2 Täita tuleb kõik nõutud väljad ning kunstnik peab arvestama, et komisjon teeb otsuse kunstniku poolt esitatud foto(de) ja info põhjal ning teose valimisel oksjonile kasutab oksjoni korraldaja kunstniku poolt esitatud infot oksjoni kataloogi koostamisel.

2.3 Kui teos osutub oksjonile valituks (vt punkt 3), peab kunstnik pärast sellekohase teate saamist e-postile, tooma teose ettenähtud aja jooksul kogumiskohta kas Tartus või Tallinnas.

3. Teoste valimine oksjonile

3.1 Esitatud teostest valib oksjoni lõppvalikusse pääsevad teosed välja korraldajate poolt määratud komisjon.

3.2 Komisjon hindab teoseid esitatud fotomaterjali ja info põhjal lähtuvalt punktis 1 kirjeldatud nõuetest.

3.3 Komisjonil on õigus esitada kunstnikule tingimus alghinna langetamiseks, kui alghind on oksjoni konteksti ja kogemust arvestades liiga kõrge.

3.4 Komisjon valib välja 50−55 teost, mis lähevad enampakkumisele saalioksjonil ja mille ajal saab pakkumisi teha ka Osta.ee keskkonnas, ning lisaks 10−20 teost, mis lähevad enampakkumisele ainult Osta.ee keskkonnas.

3.5 Konkursi otsusest teavitatakse kunstnikke e-posti teel.

3.6 Kogumiskohtadesse Tallinnas ja Tartus tuleb ettenähtud aja jooksul tuua vaid komisjoni poolt välja valitud teosed pärast sellekohase teate saamist e-postile.

4. Valitud teoste toomine

4.1 lga kogumiskohta toodud teos peab olema varustatud selgelt loetavalt autori nime ja teose pealkirjaga.

4.2 Tallinna kogumiskohta toodav teos tuleb pakendada nii, et pakend kaitseks teost ka transportimisel. Pakkekilet võib kasutada vaid juhul, kui see on piisav kaitse ka teose transportimisel. Spetsiaalset pakkekilest põhjalikumat pakendit peaks saama sama teose pakkimiseks kasutada korduvalt: pakend tuleb tähistada kunstniku nime ja teose pealkirjaga, see peab olema kergesti avatav ja suletav.

4.3 Teose vastuvõtmisel võtab oksjoni korraldaja vastutuse teose säilimise eest, v.a arvatud juhul kui kunstnik on selgelt rikkunud punktis 1.4 esitatud nõudeid.

4.4 Oksjoni korraldajatel on õigus oksjonile toodud, kuid siiski nõuetele mittevastavad teosed tagasi lükata. Kunstnik peab organiseerima nende äraviimise kahe nädala jooksul pärast vastavasisulise teate saamist. Pärast seda aega ei vastuta oksjoni korraldajad enam teose säilimise eest ning hakatakse arvestama teoste hoiutasu 0,50 € päevas.

5. Teose alghind, müügihind ja oksjoni komisjonitasu

5.1 Ankeedis tuleb ära märkida teose alghind.

5.2 Teose müügihind kujuneb oksjonil enampakkumise käigus.

5.3 Oksjoni komisjonitasu on 30% teose müügihinnast.

6. Teose müümine oksjonil, arveldamine ja komisjonitasu

6.1 Teose müügihind, millest on maha arvestatud oksjoni komisjonitasu, kantakse kunstniku arveldusarvele hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast oksjoni toimumist eeldusel, et kunstnik on täitnud ja allkirjastanud talle oksjoni korraldaja poolt saadetud komisjoni-müügilepingu.

7. Oksjonil müümata jäänud teoste müümine ja tagastamine

7.1 Oksjoni korraldajal on õigus oksjonil müümata jäänud teos müüa alghinnaga 7 päeva jooksul pärast oksjoni toimumist.

7.2 Pärast seda viiakse teosed tagasi nende kogumiskohtadesse Tallinnas ja Tartus, kust kunstnik on kohustatud organiseerima teos(t)e äraviimise hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vastavasisulise teate saamist oma e-postile. Pärast seda aega ei vastuta oksjoni korraldajad enam teose säilimise eest ning hakatakse arvestama teoste hoiutasu 0,50 € päevas.

Lisainfo:

Kristi Teras See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel. 523 7274 

tnk thumbsup

Telli uudiskiri

Ole kursis viimaste uudistega.
Lubame, et ei spämmi!

Partnerid ja toetajad

Tagasi üles